Εταιρικό Προφίλ

Η Quality Production Solutions (Q.P.S.) ιδρύθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες επιχειρηματίες,προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς (gap in the market), που υφίστανται στους τομείς:

-ανασυσκευασία (packaging, re-packaging)

-παροχή υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

-συλλογή εμπορευμάτων (picking)

-φορτώσεις, εκφορτώσεις

-διαλογή εμπορευμάτων

-καταστροφές εμπορευμάτων

-γενικότερη εξυπηρέτηση των 3PL και 4PL logistics centers

Σκοπός

Σκοπός της εταιρίας μας είναι η άμεση κάλυψη των αναγκών, που προκύπτουν στην αγορά, μέσω των πελατών μας. Αυτός επιτυγχάνεται στους προκαθορισμένους χρόνους, με τον κατάλληλο αριθμό εργαζομένων σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες, που εφαρμόζουμε για την επίτευξη του βέλτιστου ποιοτικού και χρονικού αποτελέσματος.

Κοινωνικό Πρόσωπο

Η Q.P.S. δείχνει μεγάλη κοινωνική ευαισθησία και προσπαθεί να συμμετέχει ενεργά σε διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, προσφέροντας δωρεές σε αθλητικούς συλλόγους, καθώς και χορηγίες, προκειμένου να στηρίξει εμπράκτως αθλητές και κοινωνικά αδύναμες ομάδες.