Προσλήψεις

Η εταιρεία μας βρίσκεται στην διαδικασία αναζήτησης προσωπικού.

Υπεύθυνη προσωπικού: κυρία Μίχα Πηνελόπη [Τηλέφωνο: 6982220794]

email για την υποβολή βιογραφικών: 

qualityproductionsolutions@gmail.com

Πιθανές θέσεις απασχόλησης:

-Γραμμή Παραγωγής (ετικετοκόλληση, τροφοδοσία και λειτουργία μηχανής θερμοσυρίκνωσης, packing-unpacking, παλετοποίηση)

-Picking (χειριστής bt/reach truck, voice picking, picking με RF scanner, picking με χαρτί)

-Φορτοεκφορτώσεις (container, γνώση χειρισμού ηλεκτρικού παλετοφόρου θα θεωρηθεί καλή)